Novation Launchpad, daar begint ’t pas!

Beginnende en gevorderde produceer tips, elke keer weer de beste tips voor producers!
Producer tips, in English too…